ประกาศรับสมัครงาน

 

27/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

24/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

24/06/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

21/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

10/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

10/06/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

07/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

06/06/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

04/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

31/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

22/05/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

17/05/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 

05/05/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

05/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

03/05/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 

24/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

11/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

01/04/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง

28/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

26/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

20/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

06/03/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา

05/03/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

01/03/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว

07/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว

01/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว

28/01/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

21/01/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว

08/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 

30/10/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา