-ข่าวประชาสัมพันธ์-

27/01/2563 ประกาสรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายวันตำแหน่งการแพทย์และรังสีเทคนิค,พนักงานประจำตึก

27/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

02/01/2563 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

20/12/2562 ประกาศราบชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

02/12/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

02/12/2562 ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 

21/11/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

21/11/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

15/11/2562 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

22/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

16/10/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

16/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานเปล

20/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

19/09/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

19/09/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล

18/09/2562 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

22/08/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

23/07/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

27/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

24/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

24/06/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

21/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

10/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

10/06/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

07/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

06/06/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

04/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

31/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

22/05/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

17/05/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

05/05/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

05/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

03/05/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

24/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

11/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 

01/04/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง

28/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

26/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

20/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

06/03/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา

06/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/03/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

01/03/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว

26/02/2562 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบทารกแรกคลอดแบบเคลื่อนย้าย จำนนวน 1 เครื่อง

                      ลักษณะตู้อบเด็ก

13/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อยา Fluticasone propionate ๒๕๐ mcg+Salmeterol ๒๕ mcg/.puff Evohaler

07/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว พนักงานประจำห้องยา

07/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

01/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว

30/01/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Rabies vaccine ๑ dose inj.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

28/01/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

21/01/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว

18/01/2562 ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อซื้อยา Fluticasone propionate ๒๕๐ mcg+Salmeterol ๒๕ mcg./puff Evohaler ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17/01/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุอุดสีเหมือนฟัน และวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/01/2562 ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อยา Rabies vaccine ๑ dose inj.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07/01/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/12/2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine ๑๐ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/12/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

                      - ซื้อยา Ftuticasone propionate ๒๕๐mcg+Satmeterol๒๕ mcg"/pLrff Evohater

                      - ซื้อยา Simvastatin ๒๐ mg tab

                      - ซื้อยา Amtodipine ๕ mg tab

                      - ซื้อยา Metformin HCl ๕๐๐ mg tab

                      - ซื้อยา AmLodipine ๑๐ mg tab

03/12/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

08/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว