• Happy new year 2018
  • Happy new year 2018
  • วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 28/12/2560
  • วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 28/12/2560
  • ประชุมติดตามนิเทศ KPI 21 ธ.ค.2560
  • ประชุมติดตามนิเทศ KPI 21 ธ.ค.2560
  • ประชุมติดตามนิเทศ KPI 21 ธ.ค.2560
  • ประชุมติดตามนิเทศ KPI 21 ธ.ค.2560
free joomla slider module

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

13/03/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2561 จำนวน 1 โครงการ

09/03/2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดการซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding)

06/03/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2561 จำนวน 3 โครงการ

05/03/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องอบแก๊ส (มิใช่ฟอร์มาลีน) ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

28/02/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

26/02/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

23/02/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการสืบราคาวัสดุทันตกรรมร่วมกันระดับจังหวัด ของสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2561 โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ

22/02/2561 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20/02/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

14/02/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

19/01/2561 ประกาศขยายวันรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

05/01/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลุกจ้างชัวคราว

25/12/2560 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

21/12/2560 ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

19/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

04/12/2560 ประกาศรับสมัครลุกจ้างชัวคราวรายวัน ตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง

                     1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา

04/12/2560 ประกาศรับสมัครลุกจ้างชัวคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

04/12/2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 รายการ

                      รายการที่ 1        รายการที่ 2        รายการที่ 3  

30/11/2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

30/11/2560 ประกาศเรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

29/11/2560 ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียนจะมีการทำลายเวชระเบียนผู้ป่วย ในระหว่างปี 2550-2555

08/11/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Albendazole 100 mg/5 ml suspension และรายการอื่นๆ17 รายการ

 

 

 UCEP 2revise